generalforsamling 2023, ekstraordinær

Ekstraordinær generalforsamling 9. maj 2023.


Agenda:Referat:


VibySjælland Tennisklub holdt

Ekstraordinær Generalforsamling

tirsdag den 9. maj 2023


Pkt. 1. Valg af dirigent.


Pkt. 2. Ændringer til kontingent.


Pkt. 3. Vedtægtsændringer.


Pkt. 4. Information omkringreservationer og andendelse af padelbanen.


Pkt. 5. Evt.


Fremmøde:10 stemmeberettigede (medlemmer af nuværende tennis klub) 2 personer, der ønskede, at høre om padelbanen. (Uden stemmeret) Inga Skjærris fra VIF, senere kom formanden for VIF Dan til stede.


Pkt.1 Inga Skjærris blev valgt til dirigent. Under samme pkt. blev undertegnede valgt som ref.


Pkt.2 Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes således for hele året:

Ungdomsafdeling   0– 17 år    500 kr.

Seniorafdeling      18– 24 år    900 kr.

                            25 – 90 år 1.400 kr

                                    60+      900kr.

                                   Kan reservere baner mellem solopgang og kl. 15. (Padelbanen fra kl. 7 til 15.)

                                   Undtagenlørdag, søndag og helligdage. Spillere over 90 år spiller gratis.

Familiemedlemskab, 2 voksne og 3 hjemmeboende børn under 25 år, 3.000 kr.

Passiv tmedlemskab gratis kontingent, (uden mulighed for at reservere baner).


I dette første år vil maj måned være kontingentfri og tilrettes som betling for 11 måneder.


Ønsker man at spille tennis indendørs fra midt oktober til slut april,betales særskildt for dette spil. (Som hidtil).


En del nuværende medlemmer mente, at prisstigningen for medlemskab var for høj.

Derfor blev der foretaget en afstemning om satserne for brugen af anlægget.

5 medlemmer stemte for og 4 imod stigningen. Der var et medlem, der afstod fra at stemme.


Pkt.3 Vedtægtændringer.

§1 Foreningens navn er herefter Viby Sj Tennis- og Padelklub.

Her henvises i øvrigt til Viby Sj Tennis- og Padelklubs hjemmeside.


Pkt.4. Information omkring reservationer og anvendelse af padelbanen,.

Padelbanenkan benyttes fra kl. 7 om morgenen til kl. 22 om aftenen

Grusbaner kan benyttes fra solopgang til kl. 22.

Medlemmerne af klubben kaldet 60+ kan spille som ovenfor til kl. 15 og ikke pålørdage og søndage samt helligdage. På Padelbanen dog også førstfra kl. 7.

Ved indmeldelse, d.v.s. efter betaling for medlemskab sendes spilleren en kode til Padelbanen.

Denne kode er privat. Til grusbanerne er der stadig adgang med nøglesystem som hidtil. Betalingen skal i de kommende år falde senest den 15. april.

Der udleveres nøgle til klubhuset, således, at man kan benytte dette område i forbindelse hermed.

Det kan nævnes, at der er indgået en aftale med Roskilde Kommune i forbindelse med vedligeholdelse af Padelbanen.


Pkt.5. Evt.

Der var mødt to personer op, der ikke var medlemmer af Tennis Klubben. Birger Adelbrandt og Peter Mandel. De luftede deres utilfredshed medkontingentet størrelse, idet de havde eksempler på, hvad det kostede i visse andre klubber.

Der henvistes til, at kontingentet var blevet foreslået af bestyrelsen og endelig vedtaget ved afstemning.


Padelbanen indvies den 14.maj 2023 kl. 10 med deltagelse af bl.a. Roskildes Borgmester Tomas Breddam.


Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen_________________________________________________________________________

Inga Skjærris Ruth Carlsen

dirigent.         Ref.